Archiwum

postheadericon REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY  2017/2018

DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W MIEŚCIE MYSŁOWICE

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Dzieci, których rodzice /opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej
w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację
o kontynuowaniu 
w terminie od 20 marca 2017r. do 24 marca 2017r. w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie.

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

O przyjęcie do przedszkola publicznego na rok szkolny 2017/2018 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałe na terenie Miasta Mysłowice.

Aby ubiegać się o przyjęcie do przedszkola publicznego należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl  lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie do przedszkola, który można wydrukować z wyżej wymienionej strony internetowej albo pobrać w dowolnej placówce.  Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 3 kwietnia 2017r.  do  13 kwietnia 2017r.

 

  WAŻNE TERMINY

      Harmonogram rekrutacji

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Składanie przez rodziców Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 18.03.2017r. godz. 8:00

-

do 24.03.2017r. godz. 15:00

-

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

03.04.2017r. godz. 8.00

23.05.2017r. godz. 8:00

   Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wybór maksymalnie trzech przedszkoli)

od 03.04.2017r. godz. 8:00

od 23.05.2017r. godz.8:00

do 13.04.2017r. godz. 15:00

do 31.05.2017r. godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11.05.2017r. godz. 08:00

21.06.2017r. godz. 8:00

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11.05.2017r. godz. 08:00

od 21.06.2017r. godz. 8:00

do 15.05.2017r. godz. 15:00

do 26.06.2017r. godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

18.05.2017r. 08:00

28.06.2017r. godz. 15:00


Kryteria naboru do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018 w Mieście Mysłowice.

  1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59).
  2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria postępowania rekrutacyjnego określone Uchwałą Nr XXXIII/488/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017r.


 WAŻNE

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do niniejszego wniosku  potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o weryfikację spełnienia kryteriów.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez Prezydenta Miasta przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

 

postheadericon XIV Mini Olimpiada Przedszkolaków

9 marca drużyna starszaków brała udział w XIV Mini Olimpiadzie Przedszkolaków organizowanej w Zespole Szkół Sportowych im.Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach. W zawodach brało udział 14 drużyn z mysłowickich przedszkoli. Nasz wspaniały zespół zajął II miejsce!!  Wszyscy otrzymali srebrne medale, pamiątkowe dyplomy, plecaki a dla przedszkola piękny puchar. Gratulujemy! :)  

Tabela wyników i zdjęcia – na stronie Szkoły Sportowej: http://www.sportosporto.pl/Szko.htm

postheadericon Konkurs „Dbamy o nasze zdrowie”

Dnia 28 02 2917r. dwoje dzieci z grupy 6 latków Oskar K i Lena M brało udział w konkursie na temat zdrowia  „Dbamy o nasze zdrowie”  IV edycja „Przedszkole bez pasożytów” w Przedszkolu Niepublicznym  „Motylek” z Oddziałem Integracyjnym w Mysłowicach. Celem  konkursu było kształtowanie postaw prozdrowotnych. Dzieci z wielkim zaangażowaniem rywalizowały z uczestnikami  z innych przedszkoli w różnych , ciekawych konkurencjach; zagadki smakowe, dotykowe, układanie puzzli oraz scenki dramowe ,w których mieli przekazać różne treści dotyczące bezpieczeństwa. Na koniec każde dziecko otrzymało dyplom uczestnictwa w konkursie.  

postheadericon Lekcja języka angielskiego

22 02 2017 r. dzieci 6 letnie zostały zaproszone do Szkoły Podstawowej Nr 6  na uczestniczenie w lekcji języka angielskiego w klasie 3. Przedszkolaki  z zainteresowaniem śledziły tok lekcji i uczyły się nowo poznanych słówek w języku angielskim. Podczas zajęć  zostały użyte  karty pracy, w których dzieci wykonywały ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo.

Dla lepszego zapamiętywania słówek nauczycielka zastosowała   ciekawą  pomoc dydaktyczną ; tablicę interaktywną  , na której sześciolatki  miały ułożyć puzzle przedstawiające poznane słówka. Dzięki takim ciekawym lekcjom dzieci nabrały jeszcze  większej motywacji do nauki języka angielskiego.

postheadericon Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony  w lutym ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę troski o język ojczysty, dbanie o jego rozwój i trwanie. Dlatego też w tym dniu, przedszkolaki chciały pokazać piękno języka polskiego, gwary śląskiej i zaprezentowały swoje umiejętności w recytowaniu wierszy. 

 

 

 

 

postheadericon Informacje dla rodziców

2 3
1

postheadericon Walentynki

valentine-s-background-design_1302-3093

 

 

14 lutego świętowaliśmy Walentynki :) Zajęcia tego dnia były odzwierciedleniem takich pojęć jak szczęście, miłość, przyjaźń. Po zapoznaniu dzieci z tradycją tego święta, odbyły się zabawy walentynkowe, dzieci przy muzyce dawały upust swojej fantazji, układały pocięte serca, uczestniczyły w licznych zabawach ruchowych i plastycznych, mogły wykazać się swoją wyobraźnią i kreatywnością. Przedszkolaki szczerze i otwarcie okazywały radość i sympatię w stosunku do innych.

 

postheadericon Warsztaty przyrodnicze

Dzisiaj nasze przedszkole odwiedził niezwykły gość – Miguś czyli Agama Brodata. Dzieci dowiedziały się m.in. : Czym jest pokryta? Co je na śniadanie? Czy potrafi zmieniać kolor? Czy ma coś wspólnego z dinozaurami? Ponadto przybliżono ciekawym przedszkolakom świat gadów, ich zachowania i zwyczaje. Każdy obecny miał niepowtarzalną okazję pogłaskania i potrzymania zwierzątka na rękach. Agama Brodata była oswojona, tak by nie bała się dzieci i hałasu.

 

postheadericon Bal karnawałowy

coloured-balloons-background_1159-121

 

 

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe.

Bal karnawałowy dla  przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas. We wtorek od rana słychać było muzykę w naszym przedszkolu. Tuż po śniadaniu zaczęły się szalone tańce na parkiecie :)

 

postheadericon III Ogólnopolski konkurs „Ubranka dla lalek”

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z nauczycielami lub rodzicami do udziału w Ogólnopolskim konkursie „Ubranka dla lalek” organizowanym przez nasze przedszkole.

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni dziecięcej oraz prezentowanie talentów plastycznych dzieci

Warunki uczestnictwa i program:

1.Adresaci konkursu.
Konkurs adresowany jest do nauczycieli przedszkoli, rodziców  i dzieci w wieku przedszkolnym.

2.Termin składania prac:  do 20.04.2017r.  na adres przedszkola z dopiskiem konkurs „Ubranka dla lalki” lub osobiście do kancelarii przedszkola.
3. Zasady konkursu:
– do konkursu można zgłosić wyłącznie prace indywidualne (mogą to być maksymalnie 3 projekty od jednego dziecka );

-dziecko jest projektantem ubranka ,wykonawcą nauczyciel lub rodzic
– praca powinna być wykonana w wielkości pasującej na lalkę Barbie .

 - wszystkie dostarczone prace powinny zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwę placówki, nazwisko wykonawcy dzieła (adres, numer telefonu i e-mail);
– organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac nie spełniających wyżej wymienionych wymagań;
4. O wynikach zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.

Jury oceniać będzie:
– pomysłowość  i jakość wykonanej pracy.

 

W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody i 1  wyróżnienie.

5. Prace nadesłane na konkurs pozostaną własnością organizatora i nie będą zwracane. Prace niezgodne z regulaminem oraz zniszczone w wyniku niewłaściwego pakowania nie będą brane pod uwagę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac w czasie doręczania.
6. Ogłoszenie wyników konkursu.

 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub e-mailem przez Organizatora.

Lista osób nagrodzonych opublikowana zostanie na stronie internetowej Organizatora: www.przedszkole-16.pl

7. Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora.
8. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora dla potrzeb konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn.  zm) oraz  wszelkiego typu publikacji.

9. Dyplomy i podziękowania dla laureatów konkursu zostaną wysłane pocztą. Nauczycieli chcących otrzymać podziękowanie za udział w konkursie prosimy o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem.

 

Zgłoszenia: Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:

 Przedszkole Nr 16
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Franciszka Kawy 4
41-412 Mysłowice

 

 Koordynatorzy konkursu: Anna Jabłońska-Pajor, Ewelina Horoszko.

 

 

 

Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
« lut    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin